Polityka prywatności (RODO)

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych jest BRANCO Rafał Brankiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Piaskowa 4a /19,01-067 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod Nr REGON 362254042

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r. będę miał również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w lidze i promocji ligi WNBA na stronie internetowej oraz w mediach (Facebook, prasa, radio i telewizja). Dane będą przetwarzane także w celu informacji dotyczących statystyk  poszczególnych edycji.

Odbiorcami danych osobowych będą również:

  • podmioty zapewniające hosting Portalu
  • podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym strony
  • biuro rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Administratora. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat.

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.