Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Organizatorem rozgrywek Warszawskiego Nurtu Basketu Amatorskiego – WNBA jest firma WNBA.pl z siedzibą w Komorowie. Za organizację rozgrywek odpowiada Właściciel Ligi. Liga została założona w 1991 roku przez Grażynę i Marka Rybińskich.
 2. Rozgrywki WNBA organizowane są dla miłośników koszykówki bez względu na wiek, płeć oraz status zawodniczy.
 3. Dopuszcza się do rozgrywek WNBA zawodników aktualnie zgłoszonych i uczestniczących w rozgrywkach klubowych I, II i III ligi Okręgowych Związków Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.
 4. WNBA prowadzona jest na zasadzie gry o mistrzostwo i rozgrywana w systemie dwóch edycji w roku /Mistrz Wiosny i Mistrz Jesieni/. Jedna edycja rozgrywek składa się z rundy zasadniczej oraz rundy finałowej play-off.
 5. Spotkania ligowe odbywają się w salach udostępnionych dla WNBA. (Patrz rozdział III pkt 9) Dopuszcza się rozegranie spotkania ligowego w sali nie ujętej w terminarzu WNBA.
 6. Udział poszczególnych drużyn w rozgrywkach oparty jest na wpłacie opłaty wpisowej w określonym terminie przed rozpoczęciem każdej edycji. Wpisowe na każdą edycję rozgrywek jest ustalane przez Prezesa WNBA. W przypadku braku wpłaty zespół może być wykluczony z rozgrywek.
 7. Nad poprawnością przebiegu rywalizacji czuwa organizator WNBA oraz Komisja Dyscyplinarna.
 8. Organizator WNBA przed każdą edycją rozgrywek informuje przedstawicieli drużyn o systemie awansów i spadków w lidze.
 9. Spotkania WNBA prowadzą osoby wyznaczone przez Szefa Arbitrów WNBA.
 10. Weryfikacja wyniku zawodów jest dokonywana na podstawie prowadzonego elektronicznie protokołu zawodów.
 11. W obiektach na terenie których rozgrywana jest Liga, obowiązuje zmiana obuwia dla wszystkich wchodzących oraz bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 12. Naruszenie punktu 11 Regulaminu Basket-Ligi WNBA może doprowadzić do wykluczenia drużyny lub zawodnika z Ligi.
II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW I DRUŻYN
 1. Drużyna powinna posiadać swoją nazwę oraz kapitana drużyny, telefon i adres kontaktowy oraz skład osobowy – do rozgrywek można zgłosić dowolną ilość zawodników.
  Drużyna powinna posiadać jednolity strój sportowy.
  Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać numer na koszulce.
  W przypadku braku stroju /jednolitego z drużyną/ lub braku oznaczenia na koszulce, arbiter ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry.
  Kapitan drużyny powinien posiadać widoczne oznaczenie jego funkcji /na koszulce/.
 2. Nie ustala się limitu wieku dla zawodników występujących w WNBA, z zastrzeżeniem posiadania pełnoletniego opiekuna w przypadku drużyn w składzie których są wyłącznie niepełnoletni zawodnicy.
  Funkcję opiekuna może sprawować jeden z zawodników, który ma ukończone 18 lat.
 3. W rozgrywkach WNBA mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry w danej drużynie w bieżącej edycji rozgrywek.
 4. Zawodnik w danej edycji może grać w barwach tylko jednej drużyny. Zmiana barw zawodnika może nastąpić po zakończeniu danej edycji.
 5. Zawodnik zrzeszony w WNBA ma obowiązek posiadać dowód tożsamości i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek. Kontrola dowodu tożsamości może nastąpić do momentu podpisania przez arbitra protokołu spotkania.
 6. Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny może nastąpić tylko drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres liga@wnba.pl do organizatorów Ligi do środy poprzedzającej rozegranie meczu w którym zawodnik występuje po raz pierwszy w drużynie. Uzupełnianie składu drużyny może następować do momentu zakończenia rundy zasadniczej w lidze w której występuje dana drużyna, tj. do dnia ostatniego meczu rundy zasadniczej tej drużyny.
 7. Warunki uczestniczenia zawodników w rozgrywkach WNBA
  – Zawodnicy grający w PLK nie mogą uczestniczyć w meczach WNBA
  – Zawodnicy grający w I i II lidze PZKosz mogą brać udział w rozgrywkach grupowych. Każdy zespół może zgłosić do rozgrywe jedynie dwóch zawodników biorących udział w rozgrywkach I i II ligi PZKosz.W takiej kombinacji: 1 zawodnik z pierwszej ligi i jeden zawodnik z drugiej ligi, bądź dwóch zawodników z drugiej ligi. Ich udział w playoff jest możliwy pod warunkiem rozegrania ponad 60 % spotkań swego zespołu [5 spotkań w SuperWNBA oraz 5 spotkań w I ]. Można ich zgłosić tylko przed rozegraniem trzeciego spotkania w rozgrywkach.
  Można ich zgłosić do rozgrywek tylko przed rozegraniem połowy spotkań grupowych.
  – Zawodnicy amatorzy nie grający w innych rozgrywkach mogą brać udział w playoff pod warunkiem rozegrania 1 swojego zespołu [dotyczy to wszystkich lig]. Można ich zgłosić do rozgrywek tylko przed rozegraniem ostatniego meczu grupowego.
  We wszystkich przypadkach jeśli zawodnik straci szansę na rozegranie wymaganej ilości spotkań pozwalających na udział w playoff nie może grać w pozostałych do rozegrania meczach grupowych. Czyli- na przykładzie zawodnika z I ligi PZKosz zgłoszonego do SuperWNBA – jeśli został zgłoszony w terminie ale nie ma mozliwości rozegrania co najmniej 6 spotkań grupowych (pauzował 4 pierwsze mecze) nie ma on mozliwości udziału w pozostałych meczach grupowych swego zespołu a co za tym idzie także w playoff.
 8. Za rozegrane uznaje się spotkanie w którym zawodnik przebywał na boisku co najmniej 12 minut.
 9. Zespół może zostać wykluczony z rozgrywek jeśli nie dokonał wpłaty za bieżący sezon rozgrywkowy. W przypadku chęci uczestnictwa zespołu w kolejnych rozgrywkach warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie powstałego zadłużenia.
  Jeśli w kolejnych rozgrywkach – w innym zespole – będzie chciał uczestniczyć zawodnik zespołu na którym ciąży obciążenie finansowe, warunkiem jego udziału jest spłata części obciążenia. Wysokość spłaty określają organizatorzy ligi.
III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA SPOTKAŃ
 1. Terminarz rozgrywek każdej edycji WNBA ustala organizator WNBA lub osoby upoważnione.
 2. Ustala się soboty i niedziele jako dni rozgrywek Ligi / godz.8.00 – 21.00 /.
 3. Ocena gry o Mistrzostwo jest następująca; za każde wygrane spotkanie drużynie zalicza się 2 punkty, za porażkę 1 punkt a za porażkę walkowerem 0 punktów / w koszach 0:20 /.
 4. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:
  a) przy dwóch zespołach:
  – zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu
  – w przypadku rozgrywania dwóch lub więcej spotkań w danej edycji – większa ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi zespołami,
  Przy równej ilości punktów – korzystniejsza różnica małych punktów (koszy). Przy dalszej równości lepszy stosunek małych punktów we wszystkich spotkaniach danego cyklu.
  – w przypadku dwumeczu większa ilość punktów dużych, korzystniejsza różnica małych punktów (koszy)
  b) przy więcej niż dwóch zespołach – należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje ilość punktów zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się równość – decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi w dodatkowej klasyfikacji.
  c) jeśli dodatkowa klasyfikacja obejmuje więcej niż trzy zespoły stosujemy zasady z punktu b). W przypadku gdy w dalszym ciągu więcej niż dwa zespoły z tej klasyfikacji mają identyczny bilans dużych punktów ponownie dokonujemy oddzielnej klasyfikacji zainteresowanych zespołów wg zasad z punktu b).
 5. Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (w małych punktach 20:0) w przypadku gdy:
  – drużyna z własnej winy nie stanie do zawodów
  – drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż pięciu [od 39 edycji dotyczy to wszystkich zespołów WNBA],
  – drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem wyznaczonego arbitra,
  – drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania / mniej niż 2 zawodników /, w przypadku gdy drużyna prowadzi – przegrywa 20:0, w przypadku gdy wynik jest dla niej niekorzystny – utrzymany zostaje wynik osiągnięty na boisku, w przypadku zdekompletowania porażka za 1 punkt
  – w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym nazwiskiem,
  – zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca,
  – drużyna ukarana finansowo nie wpłaci określonej kwoty w podanym terminie.
  – drużyna nie rozegra przełożonego spotkania w terminie uzgodnionym
 6. Jeżeli w zawodach o Mistrzostwo drużyna popełni wykroczenie karane walkowerem, wówczas zweryfikowany wynik spotkania (małe punkty) wynosi:
  – gdy drużyna wygrywa i przewaga małych punktów jest większa niż 20 utrzymany zostaje wynik z boiska.
  – gdy drużyna przegrywa lub wygrywa różnicą mniejszą niż 20 pkt – zostanie przyznany wynik 20:0
  – w przypadku stwierdzenia, iż w drużynie wystąpił zawodnik nieuprawniony do gry (niezgłoszony, zgłoszony w innej drużynie i występujący w innej drużynie w tej samej edycji, zawodnik pod innym nazwiskiem lub zawodnik którego status narusza niniejszy regulamin – drużyna w której on wystąpił zostaje automatycznie zdegradowana do ligi niższej. Ukarana drużyna może kontynuować rozgrywki rozgrywając pozostałe spotkania w rundzie zasadniczej – jednak wszystkie spotkania tej drużyny będą zweryfikowane jako 20:0. Drużyna nie bierze udziału w rundzie play-off.
 7. Jeżeli drużyna odda walkowera w momencie rozgrywania dwumeczu:
  a. w pierwszym spotkaniu – wówczas nie rozgrywane będzie spotkanie rewanżowe a drużyna która nie stawiła się na zawody przegrywa bez gry (20:0, 20:0),
  b. w spotkaniu rewanżowym – awans do następnej rundy uzyskuje drużyna która stawiła się na zawody, bez względu na wynik pierwszego spotkania.
 8. W sytuacjach podyktowanych dobrem Ligi organizatorzy mają prawo przełożyć każde spotkanie ligowe o ile nie będzie to kolidowało z umową najmu obiektu (dotyczy przypadków nie zawinionych przez Ligę np. wypowiedzenie terminu najmu obiektu).
 9. W przypadku gdy drużyna jest zainteresowana przełożeniem spotkania na inny termin:
  – musi uzyskać zgodę przeciwnika w sprawie zmiany terminu spotkania,
  – ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić zawody w terminie ustalonym z Zarządem i przeciwnikiem oraz zapewnić możliwość prowadzenia protokołu
  – ponosi koszty wynajmu sali oraz opłaca trzech arbitrów wg stawek umownych z arbitrami,Warszawskiego Nurtu Basketu Amatorskiego.
  – musi skontaktować się z biurem WNBA i osobą obsługującą stronę internetową, celem wprowadzenia korekty w terminarzu głównym.
  Drużyna która nie wywiąże się z podanych obowiązków regulaminowych ukarana zostanie zgodnie z obowiązującym regulaminem rozgrywek.
 10. Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane w formie pisemnej, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest.
  Należy udostępnić miejsce na ewentualną pisemną wypowiedź drużyny przeciwnej oraz arbitrów spotkania.
  Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitra stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania lub przebiegu meczu. Komisja dyscyplinarna nie będzie rozpatrywała protestów, które wpłyną w terminie późniejszym. Decyzje Komisji są ostateczne.
 11. Na ławce rezerwowych zespoły mogą znajdować się tylko zawodnicy rezerwowi zespołu oraz trener drużyny. Wszystkie osoby postronne związane z zespołem mają obowiązek zająć miejsca na widowni sali.
IV.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY
 1. Ogół zachowań zawodników i drużyn biorących udział w zawodach jest oceniany przez trójkę arbitrów prowadzących spotkanie. W przypadku ukarania zawodnika, trenera lub drużyny przewinieniem technicznym lub dyskwalifikującym sprawę rozpatruje Komisja dyscyplinarna WNBA, która podejmuje decyzję, określając sankcję za konkretne wykroczenie. Komisja Dyscyplinarna może odstąpić od wymierzania kary za przewinienie dyskwalifikujące lub techniczne.
 2. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy oraz osoby towarzyszące obowiązani są przestrzegać postanowień, przepisów gry i regulaminu WNBA.
 3. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców i osoby towarzyszące podczas rozgrywek WNBA.
 4. Dyskwalifikacja / zawieszenie / powoduje, że dotknięta nią drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w grach ligowych i pucharowych.
 5. W przypadku gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl rozgrywek.
 6. Regulamin WNBA zobowiązuje wszystkich arbitrów do bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. Jednocześnie wzywa się arbitrów do wypraszania z sali osób, które utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter. Zaistniałe sytuacje należy szczegółowo opisać w protokole. Należy też bezwzględnie opisywać w protokole wszystkie przewinienia techniczne i dyskwalifikujące.
 7. Arbiter stolikowy ma prawo wnioskowania do sędziów prowadzących spotkanie o ukaranie ławki rezerwowych zespołu w przypadku niesportowego zachowania znajdujących się tam osób.
 8. KAROMIERZ WNBA
  Zawodnik ukarany dyskwalifikacją jest automatycznie ukarany odsunięciem od jednego spotkania.
  Zawodnik ukarany przewinieniem technicznym może zostać ukarany odsunięciem od występów w lidze w zależności od okoliczności w których zostało otrzymane przewinienie.
  Dodatkowo w zależności od okoliczności przewinienia organizatorzy Ligi mogą ukarać zawodnika lub drużynę dodatkową karą finansową oraz zakazem występów w większej ilości spotkań aż do relegowania z Ligi.
  Jednocześnie w szczególnych przypadkach organizatorzy Ligi mają prawo odstąpić od egzekwowania kary.
  Obowiązkiem ukaranego zawodnika lub drużyny jest wniesienie opłaty sędziemu stolikowemu przed kolejnym rozgrywanym meczem.
  W przypadku nieuiszczenia kary drużyna w której występuje zawodnik zostaje ukarana walkowerami aż do momentu wniesienia wpłaty.
  Informacje o karach są umieszczane na stronie internetowej ligi
  Najczęstsze przyczyny orzekania przewinień technicznych i dyskwalifikujących:
PRZEWINIENIE TECHNICZNE
 • wieszanie się na obręczy (przed meczem, w czasie rozgrzewki, w czasie meczu, w czasie przerw oraz po spotkaniu)
 • przeklinanie na boisku lub na ławce rezerwowych (powtarzające się w drużynie)
 • gra na czas (odrzucanie piłki, celowe kopnięcie piłki, celowe wstrzymywanie wprowadzenia piłki do gry)
 • dokonanie nieprawidłowej zmiany zawodników
 • przebywanie na boisku większej ilości zawodników niż to regulują przepisy lub aktualny przebieg spotkania
 • próba otrzymania przerwy na żądanie dla drużyny po wyczerpaniu limitu przerw (dotyczy brania czasu przez zawodnika będącego na boisku)
 • niekulturalna dyskusja z arbitrem (gestykulowanie, ustawiczne podważanie i kwestionowanie decyzji arbitrów spotkania)
 • krytykowanie orzeczeń arbitrów na boisku lub z ławki rezerwowych
 • utrudnianie pracy arbitrom oraz przemieszczanie się zawodników rezerwowych lub trenera poza strefę ławki rezerwowych
 • rozpraszanie lub zastraszanie zawodnika drużyny przeciwnej podczas gry
 • zachowanie się na boisku w sposób niegodny lub będący w sprzeczności z ogólnymi zasadami współzawodnictwa i fair play
 • dewastowanie urządzeń sportowych, sprzętu sportowego lub obiektu na terenie, którego odbywa się spotkanie WNBA
 • celowy i zamierzony rzut do własnego kosza
 • brak zawodnika w protokole, który aktualnie występuje na boisku (należy dodać zawodnika do protokołu, zastosować karę administracyjną i kontynuować spotkanie)
PRZEWINIENIE DYSKWALIFIKUJĄCE
 • czynna lub słowna zniewaga sędziego, przeciwnika lub zawodnika własnej drużyny
 • stwierdzenie stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego u zawodnika zamierzającego wystąpić w spotkaniu lub przebywającego na boisku.

W sytuacjach nie objętych powyższym wykazem, o przyznaniu przewinienia technicznego lub dyskwalifikującego decydują arbitrzy prowadzący zawody

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach WNBA grają na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczani przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków) i nie mogą rościć prawa do odszkodowania od organizatora.
 2. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek ligowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez wszystkich zawodników drużyny.
 3. Liga zapewnia rozgrywanie spotkań zgodnie z systemem rozgrywek przedstawionym na wstępie edycji, wyjątki:
  – walkowery
  – drużyna może zostać poinformowana, że nie ma meczu z przyczyn obiektywnych (niezawinionych przez ligę)
  – wycofanie się drużyny z własnej woli (anulowanie wszystkich spotkań)
  – degradacja drużyny do ligi niższej (bez prawa rozgrywania spotkań w rundzie play-off)
 4. Aktualizacja regulaminu w powyższej formie obowiązuje od dnia 1 września 2015.